Lääketieteellisen jätteen polttolaitosta käytetään pääasiassa lääketieteellisten tutkimuslaitosten, eläinlääkinnällisten laitosten ja sairaaloiden tuottamien jätteiden polttamiseen. Näihin jätteisiin kuuluvat yleensä sekä tarttuvat lääketieteelliset jätteet että ei-tarttuvat, yleiset taloudenhoitojätteet

Medical Waste Incinerators Market: Yleiskatsaus

Jätteen polttamiseen käytetään kolmenlaisia polttolaitoksia: valvottuja ilmapolttolaitoksia, ylimääräisiä ilmapolttolaitoksia ja pyörivät uunipolttolaitokset. Valvottuja ilmapolttolaitoksia käytetään pääasiassa lääketieteellisessä jäteteknologiassa, ja ne valvovat uusien teknologiajärjestelmien markkinoita lukuisissa sairaaloissa. Tämäntyyppistä teknologiaa kutsutaan myös nälkää polttamalla tai kaksivaiheiseksi poltoksi.

Jätteen palaminen valvotuissa ilmapolttosahduksia tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa jäte ruiskutetaan ensisijaiseen polttokammioon, jota sitten käytetään huomattavalla määrällä ilmaa, joka tarvitaan polttoprosessin suorittamiseen. Palamisilma pääsee pääkammion läpi polttopolttimen tulisijan alapuolelta. Tätä ilmaa kutsutaan primääriilmaksi. Ensisijainen kammio, alhainen ilmapolttoaineen suhde helpottaa haihtumista jätteen, ja suuri osa jäljellä hiiltä tuhkapalovammoja.

Toisessa vaiheessa lisätään ylimääräinen ilma alkukammiossa tuotettuihin haihtuviin kaasuihin palamisprosessin loppuun saattamiseksi. Toissijaisen kammion lämpötila on yleensä korkeampi kuin kammion peruslämpötila. Jätteen kosteuspitoisuudesta ja lämmitysarvosta riippuen voidaan tarvita ylimääräistä määrää lämpöä. Tämä voidaan saavuttaa lisäpolttimilla, jotka sijaitsevat toissijaisen kammion sisäänkäynnillä halutun lämpötilan ylläpitämiseksi.

Medical Waste Polttolaitosten Market: Tuote Insight

Valvottujen ilmapolttolaitosten jätteensyöttö vaihtelee yleensä pienistä suuriin määriin. Jätteen syöttö ja tuhkan poisto voivat olla manuaalisia tai automaattisia prosessia laitteen koosta ja teknisistä tiedoista riippuen. Pienempien lämpöjätteiden siirtokapasiteetti on erittäin suuri, koska syöttökapasiteettia rajoittavat yleensä alkukammion lämpöpurkausnopeudet. Koska ilmanlisäys on erittäin alhainen peruskammiossa ja koska savukaasunopeudet ovat alhaiset, peruskammiosta poistuvissa kaasuissa olevien kiinteiden aineiden määrä on hyvin pieni. Näin ollen suuri osa valvotuista ilmanpolttolaitteista ei yleensä ole erityisiä kaasunpuhdistuslaitteita tai -laitteita.

Ylimääräiset ilmapolttolaitteet ovat yleensä pieniä modulaarisia yksiköitä. Niitä kutsutaan myös usean kammion polttouuniksi tai erän polttouuniksi. Ylimääräiset ilmapolttolaitteet ovat yleensä kompakti kuutio, jossa on useita baffles ja sisäkammiot. Niitä voidaan käyttää jatkuvasti ilman taukoa ja niitä käytetään yleensä erätilassa. Polttolaitokset on erityisesti suunniteltu polttamaan kaikentyyppisiä sairaalajätettä, joka toimii ylimääräisellä ilmatasolla. Patologiset jätteet poltetaan yleensä ilmatasolla lähes 100 %. Ylimääräinen ilma auttaa säilyttämään korkean kammion lämpötilan, kun poltat korkeaa kosteuspitoista jätettä. Ylimääräisessä ilmapolttolaitoksessa jätteensyöttökapasiteetti on yleensä välillä 3,8 kg/min tai vastaava.

Pyörivät uunityyppiset polttouunit valmistetaan erityisesti alkukammiosta, jossa jätettä lämmitetään ja sitten haihtuu. Sillä on myös toinen kammio, jota kutsutaan toissijaiseksi kammioksi, jossa haihtuvien jakeiden polttoprosessi tapahtuu. Alkukammioon kuuluu kalteva, pyörivä uuni, jossa jäte siirtyy syöttöpisteestä tuhkan poistopisteeseen. Tämän jälkeen jätteen syöttönopeutta seurataan kalibroimalla kaltevuuskulma ja uunin kiertonopeus. Palamisilma ruiskutetaan sitten pääkammioon portin läpi. Polttoprosessin aloittamiseen tarvitaan yleensä ylimääräinen poltin ja ylläpidetään haluttuja palamislämpötiloja.

Medical Waste Incinerators Market: Tärkeimmät kilpailijat

Jotkut keskeisistä yrityksistä liiketoiminnan lääketieteellisen jätteen polttouunien ovat Aravali Thermal & Environmental Engineers, Alfa-therm Limited, Therm-Tec, Inc., Spectrum Environmental Group, ATICO Medical Pvt. Ltd., Microteknik, ja Haat Burning Solutions.